ข้อสอบกลาง วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 ปี 2558

Download เอกสารสำหรับการเตรียมตัว Live ติวทบทวน

 

Advertisements

เส้นขนาน

นักเรียนเข้ามาดูคลิปเรื่องเส้นขนานแล้วจดเนื้อหาเรื่องเส้นขนานจากคลิป จดเนื้อเพลง พร้อมทั้งฝึกร้องเพลงค่ะ เข้ามาเปิดดูแล้ว รายงานตัวในคอมเมนต์ด้วยค่ะ