เส้นขนาน

นักเรียนเข้ามาดูคลิปเรื่องเส้นขนานแล้วจดเนื้อหาเรื่องเส้นขนานจากคลิป จดเนื้อเพลง พร้อมทั้งฝึกร้องเพลงค่ะ เข้ามาเปิดดูแล้ว รายงานตัวในคอมเมนต์ด้วยค่ะ