กิจกรรมอบรม “หนังสั้น”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน เป็นการผลิตหนังสั้น ซึ่งจัดโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมแมกซ์ กรุงเทพมหานคร

Advertisements