สมัครสมาชิก

ให้นักเรียนม.2/9 , ม.2/4 , ม.2/3 , ม.5/14 และม.1 กลุ่มคณิตศาสตร์เพิ่มเติมกลุ่ม 1  สมัครเป็นสมาชิกเวปไซต์  http://www.classstart.org

จากนั้น ม.2  ไปที่ http://www.classstart.org/classes/3112  เพื่อกดปุ่ม “เข้าร่วมชั้นเรียน”
ม.1  ไปที่ hhttp://www.classstart.org/classes/3155  เพื่อกดปุ่ม “เข้าร่วมชั้นเรียน”
 ม.5  ไปที่ http://www.classstart.org/classes/3158  เพื่อกดปุ่ม “เข้าร่วมชั้นเรียน”

 

Advertisements