การประยุกต์จำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ตอนที่ 1

Advertisements

ค่ารากที่ n ของจำนวนจริง

คงไม่ว่ากันนะคะ หลายวันเลยกว่าจะลงได้ แต่นักเรียนก็ไม่มีใครตามทวงเลยนะคะ