แบบฝึกหัด ม.2/9

ทำแบบฝึกหัดละวิธีนะคะ สอนไปแล้วทั้งสองวิธี

ทำแบบฝึกหัด 2 แบบฝึกหัดนะคะ ชดเชยกับคราวที่แล้ว ให้ส่งก่อนเรียนคาบถัดไป

Advertisements