จุดภายในและจุดภายนอก

Advertisements

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 ครั้งที่ 1

การบ้านครั้งที่ 1 นะคะ ทำลงในสมุดแล้วส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. ด้วยค่ะ