การแก้ปัญหา

นักเรียนม.1  รายวิชาเพิ่มเติม ให้นักเรียนจดรายละเอียด เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยนะคะ

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

View more presentations from kroojaja
Advertisements