ประวัติครูจา


ชื่อ : นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ.2

โรงเรียน : มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

รายวิชาที่สอน : คณิตศาสตร์ (ม.2)

งานนอกเหนือการสอน : สำนักงานผู้อำนวยการ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ครูเวรประจำวันอังคาร

ที่ปรึกษาชุมนุม โครงงานคณิตศาสตร์

ผลงานที่พึงพอใจ

1.  รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสื่อ CAI ของ SIPA ร่วมกับ สพฐ ปี 2549

2.  รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดนวัตกรรม “รู้จ่ายอย่างพอเีพียง” โดย สำนักงานเลขาธิการคุุรุสภา ปี 2550

3.  รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสื่อการเรียนรู้เวปไซต์ http://www.thaigoodview.com เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ปี 2551

4.  รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดสื่อการเรียนรู้เวปไซต์ http://www.thaigoodview.com เรื่อง การให้เหตุผล ปี 2551

5.  นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดโปรแกรมการนำเสนอ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้  ชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2552

6.  นักเรียนได้รับรางวัลการประกวดโปรแกรมการนำเสนอ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2552

ึ7.  นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดโครงงานม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ปี 2553

8.   นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การประกวดโครงงานม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ปีลเ 2553

9.  นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดเทคนิคตัดต่อภาพยนตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ปี 2553

10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กับเวปไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ปี 2553

11.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กับเวปไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ปี 2553

12.  รางวัลลำดับที่ 3 การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หมวดวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเส้นขนาน ปี 2554

Advertisements

19 thoughts on “ประวัติครูจา

    • susuwan25 พูดว่า:

      มีทะเลจ้า มีเกาะให้ดำน้ำดูปะการัง มีน้ำตก(แต่เค้าไม่ค่อยเที่ยวกัน หลังจากน้ำป่าไหนหลากตอนสงกรานต์แล้วมีคนตายเยอะ)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s